РАСПОРЕД ЧАСОВА
Назив школе ________________________________________________________________________ СМЕНА _____________________________









Важи од ________________________ до ______________________ године
Редни број ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА Наставни предмет разред и одељење Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Невена Ковчин разредна настава Први и други 1,2 1,2





1,2 1,2 1,2 1,2 1,2


1,2 1,2 1,2 1,2


1,2 ДП 1,2 1,2 1,2 1,2 ДП

дп ДП 1,2 1,2



2 Шешевић Споменка трећи 3 два 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
ДП
3,2 3,2 3,2 3,2



3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 ДП

3,2
3,2 3,2



3,2 3,2
3,2



3 Сотиров Рената трећи 3 један
ДП 3,1 3,1 3,1

ДП 3,1
3,1 3,1



3,1 3,1 3,1 3,1 3,1


3,1
ДП 3,1



3,1 3,1 3,1 3,1



4 Салкановић Катарина други 2 један 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1


2,1 2,1 2,1
ДП


2,1 2,1 2,1 2,1 2,1


2,1 2,1 2,1
ДП


2,1 2,1 2,1 2,1

2,1
5 Јојић Светлана Енглески језик








3,2 3,1 3,1 2,1



















1,21,2 1,2 3,2 2,1



6 Милошевић П. Марија Ликовна култура
3,1 3,1 1,2 1,2



































7 Радмила Јокић

































1,2 3,2 3,1 2,1 3,2
1,2
8 Спасоје Вукас Првославни катихизис
































1,2 3,2





9 Молнар Гизела католички вјеронаук







2,1















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































У ____________________________________, _______________________ године М.П. Директор



















дел. бр. и датум