ШОСО са домом Вук Караџић Сомбор

 

Недељни распоред рада наставника Oбавезних ваннаставних индивидуалних активности

школска 2018/2019. година

 

Наставници ОВИА

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

Мирјана Марјановић

 

12.00 15.30

Р-Домановића

11.30-15.30

Р.Домановића

12.00- 15.30

Р.Домановића

12.00-15.30

Р.Домановића

9.00-12.00

Р.Домановића

Марија Толмач

8.00- 11.30

Р.Домановића

 

8.00-10.40

Р.Домановића

8.00 -12.20

Апатински пут

8.00- 10.40

Р.Домановића

 

8.00-12.20

Апатински пут

Јасмина Бенчић

1, 2, 3, 4, 5, 6 час

Апатински пут

2, 3, 4 час

Апатински пут

1, 2, 3, 4 час

Апатински пут

2, 3, 4 час

Апатински пут

1, 2, 3, 4 час

Апатински пут

Марија Узелац

1, 2,3,4,5,6 час

Р.Домановића

 

1,2,3,4 час

Р.Домановића

 

1,2,3,4 час Р.Домановића

 

2,3,4,5 час

Р.Домановића

 

1,2 час

Р.Домановића

 

Зоран Стијепић

8.00-11.00

Апатински пут

 

8.00-11.00

Апатински пут

8.00-11.00

Апатински пут

8.00-11.00

Апатински пут

8.00-11.00

Апатински пут

Маринела Шћепановић

 

8.00 -12.30

Апатински пут

8.00 -12.30

Р.Домановића

8.00 - 12.30

Апатински пут

8.00 -12.30

Р.Домановића

8.00 -12.30

Апатински пут

Светлана Божин

 

9.00-12.00

Р.Домановића

8.00-12.30

Апатински пут

 

8.00-11.30

Р.Домановића

10.00-13.30

терен дод. подршка

8.30 - 11.30

Р. Домановића

Марко Мариновић

 

1,5, 6, 7, 8 час

Апатински пут

4,5 час

Р.Домановића

1,5,6,7, 8 час

Апатински пут

4,5, 6,7 час

Р.Домановића

4,5,6,7 час

Р.Домановића

 

 

 

 

 

 

 

 

Сомбор, 1. 09. 2018. Директор: Соња Дурут