РАСПОРЕД ЧАСОВА
ШОСО са домом "Вук Караџућ" Сомбор
Нижи разреди

Важи од ________________________ до ______________________ године
Редни број ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА Наставни предмет разред и одељење одељенски старешина укупно часова % радног времена Понедељак
Уторак Среда Четвртак Петак
1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ева Хекли Шаркези разредна настава 2,3-1


2,3-1 2,3-1 2,3-1 2,3-1 2,3-12,3-1

2,3-1 2,3-1


2,3-1 2,3-1 2,3-1 2,3-1 2,3-1
2,3-1 2,3-12,3-1 2,3-1 2,3-1 2,3-12 Наташа Ковач разредна настава 2,3-2


2,3-2 2,3-2 2,3-2 2,3-2 2,3-2
2,3-2 2,3-2 2,3-22,3-2 2,3-2 2,3-2 2,3-2 2,3-2


2,3-2 2,3-2 2,3-2
2,3-2 2,3-2 2,3-2 2,3-23 Светлана Јојић енглески језик2,3-2 2,3-2 2,3-1 2,3-1
4 Радмила Јокић изборна настава
2,3-1 2,3-1
2,3-2 2,3-2

У ____________________________________, _______________________ године М.П. Директордел. бр. и датум