Da li je dete adekvatno podstaknuto za razvoj govora, jezika i komunikacije zavisiće od toga koliko i na koji način je roditelj ili staratelj prisutan i kako reaguje na različite faze razvoja govora kod dece. Za bebe je neophodno da komuniciraju sa odraslima. Stalna razmena stimulanasa je ključna za razvoj njihovog mozga i njihovih emocionalnih, intelektualnih i društvenih potencijala, koji se ne razvijaju ukoliko televizija vrši funkciju dadilje. Pojedini roditelji, po dolasku kod logopeda, daju podatak da su deca ispred TV-a provodila i po sedam sati dnevno gledajući strane crtane filmove.

Opširnije...

Profesionalna rehabilitacija osoba sa smetnjama ima za cilj postizanje optimalnog nivoa fizičkog, mentalnog i društvenog funkcionisanja. Obuhvata profesionalnu orijentaciju, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje. Pravilno sprovedena profesionalna orijentacija rezultiraće adekvatnim odabirom zanimanja te uspešnim obavljanjem poslova u odabranoj struci. U ovom procesu je važna uloga defektologa koji koordiniše timom za profesionalnu orijentaciju. Program profesionalnog osposobljavanja u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju koncipiran je tako da se teoretska nastava izvodi dva dana nedeljno, a praktična nastava tri dana.

Opširnije...

Autizam je poremećaj koji se očituje u  ranom detinjstvu i remeti mnoge aspekte razvoja,onemogućavajući detetu da uspostavi socijalne odnose i komunikaciju na uobičajen način.Vidljivi znaci autizma najčešće se uočavaju kod dece između dve i tri godine starosti.

Najčešći alarmni signal je nesposobnost uspostavljanja odnosa sa drugima.Kod beba je to negodovanje pri maženju i nošenju, nedostatak osmeha, nepokazivanje interesa za predmete i bića u okruženju, neodazivanje na svoje ima sa godinu dana.

Opširnije...

Veoma često se susrećemo sa roditeljskim nedoumicama i / ili neadekvatnim odgovorima na želje dece. Svako dete ima želje, koje su manje ili više realne. Za njih je najvažnije da dobiju ono što žele jer se tada osećaju srećno i zadovoljno. Naravno, jedno dete ne može da bude svesno da li je njegov zahtev realan, ono samo zna šta želi. Za dete, ostvarenje trenutne potrebe pretstavlja osećaj prijatnosti, dok se u suprotnom oseća osujećeno i isfrustrirano. Što je želja značajnija za dete, nivo osujećenja, nezadovoljstva je izraženiji.

Opširnije...

Svaki predškolac urednog razvoja u jednom trenutku svog života počinje da „sprovodi svoju volju“. To je razvojna faza kada, citiraću dr. Spoka „ Dete razmišlja da li da budem mali i poslušam mamu ili da uradim po svome jer sam veliki!?“ Inat, prkos, neposlušnost, negativizam su normalni oblici ponašanja kod mlađe dece, jer ona u periodu do 6. godine formiraju svoju ličnost. Međutim sve više se zbog trenda „plišanog vaspitanja“ u praksi srećemo sa nepoželjnim oblicima ponašanja koji remete funkcionisanje deteta i porodice.

Opširnije...

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.