U Školi za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“ u Somboru, 14. oktobra 2020. godine, obeležen je međunarodni Dan devojčica u organizaciji školskog Tima za profesionalnu orijentaciju. Isti dan je odrađena i poseta učenika srednje škole pripremnog razreda mašinskoj radionici. Cilj nam je bio da otklonimo predrasude o tradicionalno „muškim“ zanimanjima i da se učenici pripremnog razreda upoznaju sa zanimanjem bravar. Učenici su uzeli aktivno učešće u radu, koristeći raznovrsne mašine i alate na veliko zadovoljstvo svih. Dan devojčica se organizuje kako bi se prikazalo da i za devojčice postoji više mogućnosti prilikom odabira profesije. Posebno u onim profesijama gde žene nisu dovoljno zastupljene, da bi napravile kontakte i bile inspirisane za rad u tim oblastima. Povećava se svest o rodnoj nejednakosti sa kojom se suočavaju devojke širom sveta na osnovu njihovog pola.

IMG_škola.jpgIMG_škola_2.jpgIMG_škola_3.jpgIMG_škola_4.jpg

 

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.