U okviru predskolske grupe nastavnici individualne nastave sprovode i grupne logopedske, preventivno korektivne, kao i vežbe reedukacije psihomotorike zajedno sa vaspitacima - defektolozima. Ovim oblikom rada deca naučene veštine i usvojena znanja učvršćuju i primenjuju u prisustvi svojih vršnjaka.

 

Photo_Collage_20190226_213052910.jpgPhoto_Collage_20190305_165836405.jpg

Vazan segment rada predškolske grupe je senzorna stimulacija i grupne vežbe reedukacije psihimotorike. Ove vežbe su osnova za dalji razvoj životnih i akademskih veština....a deca u njima uživaju.

 

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.