Sportska nedelja u objektu na Apatinskom putu realizovana je od 10.09.2018. do 14.09.2018. godine kroz dnevne aktivnosti, na kojima su učenici aktivno učestvovali. Svaki dan aktivnosti su trajale po sat vremena. Jednu grupu su predstavljali korisnici Dnevnog boravka, a druga grupa su bili učenici nižih razreda osnovne škole u pomenutom objektu zajedno sa decom iz predškolske grupe. Pre početka aktivnosti, svakog dana u trajanju od 10-15 min. realizovane su vežbe zagrevanja.

 


PONEDELjAK

Prvog dana organizovan je „Poligon spretnosti“. Kroz poligon spretnosti učenici su imali mogućnost da usavršavaju sopstvenu spretnost. Učenici su uspevali da u skladu sa svojim mogućnostima, samostalno ili uz podršku nastavnika savladaju svaku prepreku.  Učenici su bili uspešni i motivisani za realizaciju zadatih aktivnosti.

Dnevni boravak se prvog dana oprobao u šutu na koš. Svaki korisnik imao je pravo po tri puta da šuta na koš, sledilo je polufinale i finale. Kod korisnika je bio cilj da se neguje takmičarski duh, preciznost i istrajnost.


UTORAK

Drugog dana organizovana je ''Šetnja i igre u parku''. Realizovana je lagana šetnja do parka kod Županije i igranje na dečjem igralištu. Učenici su veoma rado prihvatili pomenutu aktivnost i uživali u šetnji i sunčanom danu.

Sunačan dan smo iskoristili za loptu i igre spretnosti,razvijanje krupne motorike i kordinacije pokreta.


SREDA

Trećeg dana organizovane su „Igre loptom“ koje su se sastojale od 3 punkta. Na prvom puntu je bio zadatak da učenici stoje u koloni jedno iza drugog i da se preko glave dodaje lopta, zatim da se kotrlja kroz noge. Druga igra je da se loptom sruši što više šarenih čunjeva. Na trećem punktu su učenici hranili ''Gladnog zeku'', ubacujući što više loptica sa zadate razdaljine. Deca su bila uspešna i motivisana za realizaciju zadatih aktivnosti.

Treći dan korisnici su savladavali poligon spretnosti koji je bio prilagođen njihovim sposobnostima. Većina korisnika su svladala poligon veoma uspešno a oni nižih sposobnostima prelazili su uz asistenciju. Korisnici su bili veoma zainteresovani za aktivnost i uživali su u njoj.


ČETVRTAK

Četvrtog dana organizovana je ''Vesela gimnastika'' gde su učenici uz pomoć realizovali zadate vežbe. Učenici su uspevali da u skladu sa svojim mogućnostima, samostalno ili uz podršku nastavnika izvedu zadate pokrete.

Basket tri na tri je obeležio četvrti dan naše Sportske nedelje, takmičarski duh se posebno ističe kod korisnika Dnevnog boravka i time se podstiče i želja i volja za što bolji rezultat.


PETAK

Petog dana su svi učesnici Sportske nedelje imali ''Kros''. Kros je uspešno realizovan, a na kraju su svi učesnici dobili diplome za uspešno učestvovanje u Sportskoj nedelji.

New_folder_2.jpgsportska_nedelja2.jpg