Veoma često se susrećemo sa roditeljskim nedoumicama i / ili neadekvatnim odgovorima na želje dece. Svako dete ima želje, koje su manje ili više realne. Za njih je najvažnije da dobiju ono što žele jer se tada osećaju srećno i zadovoljno. Naravno, jedno dete ne može da bude svesno da li je njegov zahtev realan, ono samo zna šta želi. Za dete, ostvarenje trenutne potrebe pretstavlja osećaj prijatnosti, dok se u suprotnom oseća osujećeno i isfrustrirano. Što je želja značajnija za dete, nivo osujećenja, nezadovoljstva je izraženiji.

Problem se javlja kada dete odraste i nađe se u svetu koji, itekako, nije spreman da ispunjava njegove želje. Danas je ovaj problem posebno izražen, bez obzira da li se radi o zdravom detetu ili pak detetu sa smetnjama u razvoju. Zbog svega gore navedenog, roditelj ima veoma značajan zadatak da pripremi i osposobi dete da jednog dana može uspešno da kontroliše svoje želje i potrebe. Tokom odrastanja, neophodno je dete stavljati u različite situacije, kao što su odlaganje nekih želja i potreba, ili pak odustajanje od pojedinih želja uz adekvatno objašnjenje od strane roditelja, bez lažnih opravdanja i slično. Pravi recept za vaspitanje ne postoji, ali je sigurno da zadovoljavanjem dečijih hirova možemo samo da da napravimo štetu, i to dugoročnu. Uloga roditelja jeste da voli i podržava svoje dete, ali isto tako i da ga nauči disciplini, doslednosti i odgovornosti.


Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.