Svaki predškolac urednog razvoja u jednom trenutku svog života počinje da „sprovodi svoju volju“. To je razvojna faza kada, citiraću dr. Spoka „ Dete razmišlja da li da budem mali i poslušam mamu ili da uradim po svome jer sam veliki!?“ Inat, prkos, neposlušnost, negativizam su normalni oblici ponašanja kod mlađe dece, jer ona u periodu do 6. godine formiraju svoju ličnost. Međutim sve više se zbog trenda „plišanog vaspitanja“ u praksi srećemo sa nepoželjnim oblicima ponašanja koji remete funkcionisanje deteta i porodice. Vrlo je važno da roditelji shvate povezanost tri faktora. Najpre, šta predhodi nepoželjnom obliku ponašanja-promena rutine u životu, neusklađenost vaspitnih stavova roditelja. Zatim na koji način se ponašanje ispoljava - bes, histerisanje, samopovređivanje, povređivanje druge dece i na kraju koje su posledice takvog ponašanja - dete ne može da usvaja nova znanja, veštine, u porodici dolazi do konflikta i sl. Postoji više oblika „gašenja“ nepoželjnog oblika ponašanja. Ukoliko dete se nepoželjno ponaša samo pred „publikom“ to znači da traži socijalno potkrepljenje. U tom sličaju metod je ignorisanje ponašanja, tj nagrađivanje bilo kojeg pozitivnog ponašanja. U slučaju da se dete nepoželjno ponaša jer odbija da nešto uradi (sakupi igračke, ode na spavanje,...)treba insistirati bez jake prisile da dete uradi što je zahtevano. Makar da napr.pokupi samo par igračaka. Time detetu dokazujemo da neće dobiti potkrepljenje (pažnju) ukoliko ne ispuni zahtev, a sa druge strane mu dajemo do znanja da smo tu da mu pomognemo da zahtev ispuni u skladu sa svojim sposobnostima. Roditelji naoružajte se strpljenjem, ljubavlju i budite dosledni u tome da svom mališanu pomognete da savlada ovu fazu svoga razvoja.


Jasmina Benčić

dipl.defektolog

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.