SREDNjA ŠKOLA

Nenad Mitrović ............... ponedeljak 7. čas
Zorica Matić ...................utorak 4. čas
Mile Trbović ....................ponedeljak 3. čas
Bogdan Radmilo ...............sreda 3. čas
Mirjana Banić ..................sreda 3. čas
Milka Baranov ..................petak 4. čas
Vesna Geljić ....................četvrtak 1. čas
Kaća Miladinović ..............ponedeljak 3. čas
Dejan Zekić ....................ponedeljak 1. čas
Sandra Berić ...................ponedeljak 2. čas
Dario Marić .....................četvrtak 2. čas
Snežana Grozdanović .........sreda 5. čas

Spomenka Šešević (III/2)......... SREDA u 12.20 časova
Katarina Salkanović (II/1) ........SREDA u 12.20 časova
Nevena Kovčin (I/1 i II/2)..........SREDA u 12.20 časova
Renata Sotirov (III/1) ...............SREDA u 12.20 časova


OSNOVNA ŠKOLA   od 5. do 8. razreda

IRENA PERIŠIĆ CURNOVIĆ.......................četvrtak 6.čas

DARIO MARIĆ........................................četvrtak 2.čas

MARIJA PAŠTROVIĆ MILOŠEVIĆ..................utorak 4.čas

JASMINA BRALIĆ...................................… utorak 2.čas

BOŠKO LUGUMERSKI.................................sreda 4.čas

SILVIJA SEKEREŠ......................................ponedeljak 1.čas

ĐURAŠIN KERKEZ......................................utorak 3.čas

VUKICA ĐURKOVSKI..................................četvratak 3.čas

MARIJANA BUGARSKI................................četvratak 3.čas

ANA TRKULJA........................................... sreda 4.čas

SAŠA LOVRENOV.....................................… ponedeljak 4.čas

SANJA GRUDIĆ..........................................sreda 0.čas

ĐENĐI KOH..............................................ponedaljak 5.čas

DRAGANA ĆELAP......................................…petak 4.čas

MILIJANA NOVAKOVIĆ........................….......ponedaljak 4.čas

RADMILA JOKIĆ.........................................ponedeljak 1.čas

SANDRA BERIĆ...........................................ponedeljak 2.čas


Termini prijema roditelja nastavnika

Obaveznih vannastavnih individualnih aktivnosti

školska 2018/2019. godina

 

Nastavnici OVIA

Termini prijema roditelja i lokacija

Mirjana Marjanović

           Petak   9.30 - 10.00        

R. Domanovića

Marija Tolmač

Petak  9.30-10.00

Apatinski put

Jasmina Benčić

Utorak 11.00 - 11.45

Apatinski put

Marija Uzelac

Petak  3. čas

R. Domanovića

Zoran Stjepić

Sreda 5. čas

Apatinski put

Marinela Šćepanović

Sreda od 9.00

Apatinski put

Svetlana Božin

Sreda 11.00-11.30

R. Domanovića

Marko Marinović

Sreda 4. čas

 Apatinski put

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.