Мере превенције осипања ученика саставни су део развојног плана школе (РПШ) као питање од великог значаја за развој наше установе (чл. 26. Закона о ООВ и чл. 9. Закона о СОВ). Оне садрже носиоце активности, критеријуме и мерила за праћење и вредновање остваривања планираних активности. РПШ је ослонац за израду школског програма и ГПРШ. Школски програм садржи начин остваривања области развојног плана школе које утичу на образовно-васпитни рад (чл. 27. Закона о ООВ и чл. 11. Закона о СОВ).

Проблем осипања ученика у нашој школи

У Школи за основно и средње образовање са домом „Вук Караџић“ у Сомбору, осипање ученика је у последњих неколико година значајније изражено (повећан број исписаних, а смањен број уписаних ученика), нарочито у средњој школи. Велик број деце/ученика са тешкоћама у развоју се уопште не упише у нашу школу, што је везано за могућност уписа деце/ученика са тешкоћама у развоју у редовне школе, од увођења инклузије у образовање (2009. г.), што је генерално довело до мањег броја ученика у специјалним школама. Поред тога, 6-7 деце/ученика годишње напусти школу из различитих разлога, што представља у просеку око 5 посто укупног броја деце/ученика наше школе. На основу досадашњег искуства, запазили смо да постоји неколико разлога осипања ученика у нашој школи.

Разлози осипања ученика

Први разлог осипања су поремећаји у понашању знатног броја наших ученика смештених у дому за децу без родитељског старања, којима се као мера Центра за социјални рад, изриче премештај у другу установу (обично васпитно-поправни дом).

Други разлог осипања ученика је везан за рано склапање брачних и ванбрачних заједница, пре завршетка средње школе и проблеми повезани са тим (ране трудноће, пресељења и др.).

Opširnije: Mere prevencije osipanja učenika.pdf

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.